آنلاینها
نوشته شده توسط : ali

در این مقاله برای آشنایی ذهن خوانندگان، ابتدا به تعریف نشانه های جغرافیایی و علامت تجاری می پردازیم و سپس وارد بحث اصلی می شویم. قدر مسلم آن است که شما عزیزان می توانید در صورت نیاز به هر گونه مشاوره در این رابطه  با کارشناسان ما در ثبت شرکت فکر برتر در ارتباط باشید. همکاران ما در این مرکز ، از طریق مشاوره تخصصی شما را راهنمایی خواهند کرد.

• نشان جغرافیایی چیست؟

نشانه ای است که بر روی کالاهای که دارای یک منطقه جغرافیایی خاص بوده و کیفیت و شهرت آن به واسطه آن منطقه جغرافیایی می باشد، به کار می رود. به طور عام، یک نشانه جغرافیایی، شامل نام و محل منشأ کالاهاست.

• علامت تجاری چیست ؟

هرنشان یا ترکیبی از نشان ها که بتواند کالاها یا خدمات یک شرکت را از کالاها یا خدمات شرکت های دیگر متمایز گرداند، یک علامت تجاری را تشکیل می دهد.

• شباهت نشانه های جغرافیایی با علائم تجاری :

مهم ترین شباهت های موجود بین علائم تجاری و نشانه های جغرافیایی به این شرح است :
الف ـ نشانه های جغرافیایی،یک نام،علامت یا نماد جغرافیایی است. علامت تجاری هم می تواند نام،علامت،یا نماد جغرافیایی باشد.
ب ـ علامت تجاری وهم نشانه جغرافیایی ارزش اقتصادی دارند وبه همین دلیل نیز مورد حمایت قرار می گیرند.علامت تجاری و نشانه های جغرافیایی دوعامل مهم برای تشخیص کیفیت و مرغوبیت کالاها یا خدمات اند.
ج ـ حقوق علائم تجاری و حقوق نشانه های جغرافیایی هردو،زیر شاخه های حقوق مالکیت فکری را تشکیل می دهند.
د ـ علائم تجاری و نشانه های جغرافیایی هردو قابل ثبت در سطوح ملی و بین المللی اند.
ه ـ هم علائم تجاری وهم نشانه های جغرافیایی که مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشند مورد حمایت قرار نمی گیرند.

• تفاوت های نشانه های جغرافیایی با علائم تجاری :

مهم ترین تفاوت های موجود بین علائم تجاری و نشانه های جغرافیایی به این شرح است :
الف ـ نشانه های جغرافیایی معرف محل تولد کالاست، اما علامت تجاری معرف تولید کننده آن.
ب ـ علائم تجاری،اصولاً جدید و ابداعی اند، اما نشانه های جغرافیایی از قبل وجود داشته اند.
ج ـ درمورد نشانه های جغرافیایی ارتباط بین کیفیت، شهرت یا ویژگی های کالا و مکان تولید آن شرط حمایت است، اما درمورد علائم تجاری وجود چنین ارتباطی ضروری نیست.
د ـ ثبت و دربرخی موارد استعمال علامت تجاری، پدید آورنده حق انحصاری برای ثبت کننده یا استفاده کننده ازعلامت است و مالک علامت تجاری به تبع حق انحصاری یاد شده می تواند سایرین را ازاستعمال علامت یکسان یا مشابه منع کند؛ اما ثبت یا استعمال نشانه جغرافیایی چنین حق انحصاری ایجاد نمی کند و هر تولید کننده دیگری که درمحل جغرافیایی مذکور مشغول فعالیت بوده و کالای تولیدی او دارای کیفیت،شهرت یا سایر ویژگی های اساساً قابل ارتباط به محل مبدأ باشد، می تواند ازهمان نشانه جغرافیایی استفاده کند.
ه ـ حقوق انحصاری مالک علامت تجاری قابل انتقال است، اما حق استعمال نشانه جغرافیایی نه.
وـ نشانه های جغرافیایی فقط می توانند بر روی یک کالای خاص مورد استفاده قرار گیرند، اما علائم را می توان بر روی کالاهای مرتبط نیز به کار برد.
زـ مدت حمایت ازعلائم تجاری ثبت شده محدود است، درحقوق ایران ده سال و در موافقت نامه تریپس هفت سال، و ادامه حمایت مشروط به تجدید ثبت خواهد بود، درحالی که حمایت از نشانه های جغرافیایی محدود به مدت معینی نیست.

• مدارک ثبت نشان جغرافیایی :

مطابق ماده ۵ آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۶ قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی :
الف) مدارک مثبت هویت متقاضی یا نماینده قانونی وی :
شخص حقیقی :
ـ فتوکپی برابر اصل شده شناسنامه
ـ فتوکپی برابر اصل شده کارت ملی
شخص حقوقی :
ـ کپی برابر اصل شده شناسنامه دارندگان حق امضاء مجاز طبق آخرین روزنامه رسمی
ـ کپی برابر اصل شده کارت ملی دارندگان حق امضاء مجاز طبق آخرین روزنامه رسمی
ب) نسخه اصلی یا رونوشت مصدق وکالت نامه؛ درصورتی که تقاضا توسط وکیل به عمل آید.
ج) ۱۰عدد از نمونه نشانه جغرافیایی به طریقی که استعمال می شود؛ حداکثر در ابعاد 1010 سانتی متر
د) مشخصات محصول که شامل اطلاعات زیر می باشد :
1ـ نام محصول و نشانه جغرافیایی درخواستی( مثلاً: فرش، فرش مشهد)
2ـ توصیف محصول(برای فرش شامل: بافت اعم از جنس مواد اولیه و نوع بافت، طرح ها و نقش مایه ها، رنگ بندی، ابعاد و...)
3ـ معرفی دقیق منطقه تولید محصول( همراه با نقشه جغرافیایی منطقه مذکور)
4ـ ارائه مستندات مبنی بر ارتباط محصول با منطقه جغرافیایی معرفی شده.
5ـ اگر در تحصیل محصول روش خاصی به کار گرفته می شود؛ توضیح داده شود.( مثلاً رنگرزی الیاف به شیوه ای خاص یا...)
6ـ توضیح درخصوص ارتباط خاصی که بین محل تولید محصول با کالای تولیدی وجود دارد.( ویژگی های جغرافیایی منطقه دخیل در کیفیت محصول،مثلاً استفاده از گیاهان رنگزای خاص منطقه یا خاک منطقه یا...)
7ـ اگر ساختاری مبنی بررعایت، حفظ و کنترل محصول وجود دارد؛ توضیح داده شود.( مثلاً نظارت اتحادیه ها بر کیفیت محصولات و...)
8ـ شیوه مخصوص الصاق برچسب محصول( مثلاً چسباندن،حک کردن، بافتن و...)
ه ) تأییدیه مقام صلاحیتدار، اتحادیه های مربوط و یا سازمان های مرتبط دایر برتصدیق مبدأ تولید و انتساب کیفیت، شهرت و سایر خصوصیات مورد ادعا به آن مبدأ جغرافیایی به وسیله متقاضی( مثلاً تأییدیه مرکز ملی فرش برای اتحادیه های متقاضی)
و) گواهی مصدق ثبت نشانه جغرافیایی به پیوست ترجمه رسمی آن؛ در صورتی که کشور مبدأ نشانه جغرافیایی ایران نباشد.

• مدارک لازم جهت ثبت علامت تجاری :


1ـ تکمیل دو نسخه اظهارنامه علامت
2ـ مدارک مثبت هویت متقاضی :
الف- اشخاص حقیقی : (کپی شناسنامه وکپی کارت ملی )
ب- اشخاص حقوقی : (آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت کپی شناسنامه وکارت ملی صاحبان امضاء)
3ـ مدارک نماینده قانونی :
در صورتی که تقاضاء توسط نماینده قانونی (وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضاء برای اشخاص حقوقی و...) به عمل آید مدارک ضمیمه گردد.
4ـ نمونه گرافیکی : ( کپی یا تصویر از علامت درخواستی حداکثر 1010 سانتی متر)
5ـ در صورت سه بعدی بودن :
ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه ودر مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.
6ـ ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط :
به عنوان مثال جواز اعلامیه تأسیس از صنایع یا پروانه بهره برداری صنایع یا پروانه ساخت وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی یا پروانه کسب و...
7ـ استفاده از حق تقدم :
درصورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم (حداکثر 6 ماه) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم کنند.
8ـ نسخه ای از ظوابط وشرایط استفاده از علامت جمعی وتأییدیه مقام صلاحیت دار
9ـ رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی :
الف – هزینه اظهارنامه اشخاص حقیقی مبلغ 200,000 ریال برای اشخاص حقوقی 400,000 ریال به حساب سیبا شماره 2171329015001 بانک ملی به نام تمرکز وجوه درآمد خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور) را ضمیمه نماید.
ب- معادل ارزی کلیه هزینه ها وتعرفه ای ثبتی علامت برمبنای فرانک سوئیس می بایست به شماره حساب 740001 نزد بانک ملی – شعبه عباس آباد غربی (803) به نام خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی واریز گردد.:: بازدید از این مطلب : 2
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 24 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

کاشی محصولات سفالی و سرامیکی است که درساختمان کاربرد و اهمیت ویژه ای دارد مانند حمام ها ، توالت‌ها آشپزخانه ها و آب زیر گاه های عمومی وغیره
همچنین سرامیک به کلیه جامدات غیر آلی وغیر فلزی گفته می شود. از نظر ساختار شیمیایی کلیه موادی که از مخلوط خاک رس با ماسه و فلدسپار در دمای بالا به دست می آیند و توسط توده شیشه مانندی انسجام یافته و بسیار سخت و غیر قابل حل در حلالها و تقریباً گذار ناپذیر می باشند سرامیک نامیده می شوند.
امروزه مصارف بالای کاشی و سرامیک  در تزیینات داخل و خارج ساختمان باعث شده تا شرکت های بسیاری در این زمینه مشغول به فعالیت باشند. جهت ثبت شرکت در این حوزه می توان یکی از قالب های شرکت سهامی عام، خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی و یا شرکت نسبی را انتخاب نمود، اما عمدتاً اکثر این شرکت ها در دو قالب متداول شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص به ثبت می رسند. در ادامه بحث به شرح مختصری درباره این دو شرکت، و سپس به ارائه شرایط و مدارک لازم جهت ثبت این شرکت ها می پردازیم.

• شرکت سهامی عام :

شرکت سهامی عام شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده باشد و هر شریک به همان میزان سهامی که خریداری نموده در شرکت سهیم و شریک می باشد و از لحاظ مسئولیت نیز باید گفت حدود مسئولیت هر شریک به همان مقدار و میزان مشارکت او می باشد و زائد بر آن مسئولیتی متوجه وی نیست.
لازم به توضیح است، شرکت سهامی عام امروزه یکی از مهم ترین شرکت های تاثیرگذار در اقتصاد کشور است که به اتکاء سرمایه های تسهیم شده فعالیت اقتصادی خود را رونق می دهد زیرا اشخاص به صورت ثابت در آن تصمیم گیرنده و اداره کننده نمی باشند.

• شرکت سهامی خاص :

شرکت سهامی خاص، شرکت هایی هستند که سرمایه آنها به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.
توجه داشته باشید که حتماً باید عبارت سهامی عام یا سهامی خاص قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق، اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور خوانا و روشن قید شود.

• شرایط ثبت شرکت کاشی و سرامیک سهامی عام :

شرایط اولیه در تاسیس شرکت سهامی عام به شرح ذیل می باشند :
الف) تعهد اقلاَ بیست درصد سرمایه شرکت به صورت نقد یا غیر نقد
ب) سپرده گذاری لااقل 35% از 20 % تعهد شده در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس نزد یکی از بانک ها
ج) تسلیم اظهارنامه به اداره ثبت شرکت ها یا دایره ثبت شرکت ها در شهرستان ها یا دایره ثبت اسناد و املاک
نکته : در شرکت سهامی عام، حداقل تعداد شرکاء ۵ نفر و حداقل هیأت مدیره ۵ نفر و یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل است.
ـ حداقل سرمایه اولیه پنج میلیون ریال است که سرمایه توسط مؤسسین وعموم مردم تأمین می گردد.

• مدارک لازم جهت ثبت شرکت کشی و سرامیک سهامی عام :

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت کاشی و سرامیک سهامی عام به شرح ذیل است که شامل دو مرحله است :
مرحله نخست ( تحصیل اجازه پذیره نویسی)
ـ تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت
ـ اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی در حساب شرکت در شرف تأسیس
ـ دو نسخه اظهارنامه
ـ دو جلد طرح اساسنامه با رعایت ماده ۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت که به امضای مؤسسین رسیده باشد.
ـ دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی با رعایت ماده ۹ لایحه اصلاحی که می بایستی به امضای کلیه مؤسسین رسیده باشد.
ـ اصل مجوز اولیه از سازمان بورس و اوراق بهادار
ـ اصل مجوز فعالیت ازمراجع ذیربط درمواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد‌.
مرحله دوم ( ثبت شرکت های سهامی عام ) :
ـ واریز حق الثبت و حق دولتی
ـ ارائه اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت ( در صورتی که قسمتی از سرمایه مؤسسین به صورت غیر نقد باشد.)
ـ دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین شامل تصویب اساسنامه، تعیین اعضای هیات مدیره، انتخاب بازرسان و روزنامه های کثیرالانتشار
ـ دو برگ اساسنامه که به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسیده باشد.
ـ دونسخه صورت جلسه هیأت مدیره
ـ در اجرای ماده ۲۵ قانون بورس اوراق بهادار ارائه اصل مجوز سازمان بورس اوراق بهادار(مجوز ثانویه)

• شرایط لازم جهت ثبت شرکت کاشی و سرامیک سهامی خاص :

ـ وجود سه نفر عضو به همراه دو نفر بازرس ( بازرسین نباید از اعضاء باشند.)
ـ حداقل سرمایه لازم 1000,000 ریال
ـ پرداخت ۳۵ درصد از سرمایه به صورت نقدی

• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت کاشی و سرامیک سهامی خاص :

ـ فتوکپی شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضاء
ـ اقرار نامه امضاء شده
ـ اصل گواهی عدم سوء پیشینه
ـ اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع:: بازدید از این مطلب : 2
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 24 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

چگونه از بهترین نامها برای تجارت خود انتخاب کنیم:

برای تجارت نه چندان بزرگ خود، به احتمال قوی مایل به انتخاب یک نام جسورانه می باشید. اینجا چند روش ارزشمند انتخاب نام تجاری نام برده عبارتند از:

انتخاب یک نام آشنا

به عنوان مثال: نامی که برای گوشی های همراه انتخاب میشود در واقع در ملتها باید اسمی صمیمی و راحت و قابل تلفظ و فهم خوب و نامی زننده نباید باشد و  پارامترهایی درگیر سایر هستند که به مواردی اشاره می نماییم.

اسم قوی باید ساده برای تلفظ آسان و با معنی باشد به مخاطبان حس خوبی القا کند، تاریخ خوبی داشته باشد

دوری کردن از استفاده از اسم کالاهایی که در خود شرکت تولید می گردد زیرا برند را به مخاطره می آمیزند. یک اسم خوب برای یک برند بسیار مهم است، شرکت بیش از یک استفاده را از یک نام خوب استفاده می کند زیرا یک اسم زیبا یک شخصیت می باشد که در نهایت مشتری بدون آن نمیتواند خود را تمام احساس نماید.

آیا می تواند یک تشابهی بین اسامی برندها وجود داشته باشد؟ خیر حتی نمیتوان با، منتقل کردن کلمات برندی دیگر عبارت جدید را برند نامید. مانند: برای برند نیکان گوشت نمیتوان اسم تهران گوشت نیکان یا نیکان گوشت اصفهان را ثبت نمود.

واضح است که اسم وب سایت ساده در حال رشد، کلمات ویژه تنها در زبان انگلیسی، برای یافتن سختر است، اما کارشناسان چگونگی تبدیل سایت شرکت به یکسایت خوب و آسان برای جستجو و به یاد ماندنی تلاش می نماید.

 
در اینجا بعضی از استراتژیهایی که برای ایجاد یک نام قوی و به یاد ماندنی است وجود داشته برای دانستن ویژگی های یک اسم خوب برای ثبت شرکت:

نام برند با تعداد حداکثر شش حرف و کوتاه

 لازم نمی باشد به مردم بگویی که من بامزه ام و کارهای خنده داری انجام می دهم، فقط آن‌ها را بخندان-، این اصل در مورد برند نیز صدق می کند.

در قرار دادن کلمات کلیدی در اسم دامنه خود تاکید زیاد کند

معمولا معتقدید که اگر دامنه شما در دات کام است آن در بعضی از سایتهای نزدیک به رده اول می باشد.
:: بازدید از این مطلب : 4
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 20 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

ثبت شرکت و خصوصیات یک شرکت خوب که به بهترین نحو اداره می شود.

اگر شما از ۱۰ نفر ویژگی های یک شرکت خوب را سوال کنید: احتمالا ۱۰ جواب مختلف دریافت می کنید. چون اشخاص مختلف نظر های متفاوتی خواهند داشت. برای مثال:

از نظر یک مصرف کننده: یک کسب و کار “خوب” محصولات و خدمات عالی فراهم می نماید.
از نظر یک صاحب تجارت: کسب و کار خوب با داشتن مشتری های خوب و خریدار، اعتماد و محصول عالی پشتیبانی می گردد . با این حال، کسب و کار موفق تعدادی از ویژگی های متعدد و بسیاری دارد.

برنامه و تمرکز

کسب و کار خوب به طرح های خوب احتیاج دارد. در حالی که طی مقاله ای در سال ۲۰۰۶ استدلال می کند برای “کارآفرین ” ایجاد یک کسب و کار موفق طرح کسب و کار پیچیده لازم نمی باشد ان همچنین می گوید طرح کسب و کار باید به خوبی اجرا گردد. برنامه های مالی، بازاریابی و اطلاعات مرتبط  با محصول و… . همینطور اشاره می کند که شرکت ها باید طبق برنامه زمانی روی پروژه ها تمرکز نمایند که به خوبی و به موقع انجام گیرد زیرا یکی از دلیل های از دست دادن مشتری، نداشتن آمادگی محصول برای مرحله نهایی فروش و رسیدن به دست مشتری می باشد.

جاه طلبی و ریسک:

جهت موفقیت یک شرکت باید با انگیزه ای زیادتر از موفقیت مالی، ایده نگر باشید. صاحبان تجارت و تیم مدیریت توسط عشق در کسب و کار و یا عشق به آنها خدمات و محصولات نشان داده می شود، آنها به اندازه کافی در کسب و کار خود دوران دشوار داشته اند. به اضافه این، صاحبان کسب و کار موفق که به اندازه کافی در مورد کسب و کار پرشور به خطر خواهند افتاد که متوجه می گردند این خطرات توانایی به انجام کسب و کار بهتر منجر می گردد. صاحبان کسب و کار باید قابل انعطاف و آماده برای پرش در بازارهای تازه با تکنولوژی و فرهنگ تازه برای تغییر مثبت باشد. با این حال، آنها نیز باید در نظر بگیرید از خطرات بدون برنامه ریزی کافی، دوری کنید.:: بازدید از این مطلب : 3
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 20 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir
 
 
****************************************************************
 
***********************************************************************
 
 
      
 
*********************************************************************
 
*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

 
 
 :: بازدید از این مطلب : 45
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 11 تير 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

بدون تردید یکی از محبوب ترین قالب های ثبت شرکت در ایران شرکت سهامی خاص است. شرکت های سهامی خاص تنها خاص ایران نیستند و در اغلب کشور های جهان بخصوص در کشور های توسعه یافته ثبت این نوع شرکت طرفداران و علاقمندان به خود را دارد.

اما ویژگی های شرکت سهامی خاص چیست که همواره عده زیادی برای ثبت شرکت خود این قالب را انتخاب می کنند؟

ویژگی های شرکت سهامی خاص

شرکت های سهامی خاص از نوع شرکت های سهامی هستند که در انها سرمایه به قطعات سهام تقسیم شده و در بین شرکا و یا سرمایه داران شرکت تقسیم می شود و هر فرد به اندازه سرمایه و سهام خود د ر شرکت مسئولیت خواهد داشت. سرمایه در شرکت های سهامی خاص به مرور زمان اعتبار بیشتری پیدا می کند . هر چه عملکرد شرکت بهتر باشد و سرمایه شرکت رشد داشته باشد سهام سهامداران نیز بیشتر اعتبار پیدا خواهد کرد و این یعنی رشد اعتبار و داشته های شرکا در این نوع شرکت ها. بنابر این با رشد اعتبار و سهام هر فرد امتیازات و تعهدات او هم درست به اندازه سهامش بیشتر خواهد شد.

ضمن اینکه سهامداران شرکت نیازی نیست از دارایی های شخصی خود برای جبران بدهی های شرکت و تعهداتی که نتوانسته جوابگو باشد پرداخت نمایند.

شرکت های سهامی خاص هر چند در قانون تعدادی برای موسسین اعلام نشده ولی باید حداقل با سه نفر به ثبت برسند. این سه نفر باید سرمایه اولیه شرکت را تادیه نمایند و 35 درصد از این سرمایه را باید سپرده کنند.

از ویژگی های مهم شرکت های سهامی خاص اعتبار این شرکت ها می باشد. شرکت های سهامی کلا اعتبار زیادی دارند چرا که قانون و مقررات بسیار محکمی برای تاسیس این شرکت ها وجود دارد و این موضوع به اعتبار بیشتر شرکت کمک می کند. ضمنا شرکت از نوع سرمایه ای است که این موضوع هم بخصوص اگر سرمایه شرکت زیاد باشد بسیار در اینده شرکت تاثیر گذار است.

ویژگی دیگر شرکت سهامی خاص محدود بودن میزان سرمایه در دست موسسین و سهامدارن شرکت می باشد. هر فردی که خواهان ورود و خروج در بین سهامداران شرکت است و حتی خواهان نقل و انتقال سهام خود می باشد باید با اجازه مجمع عمومی فوق العاده این کار را انجام دهد. به همین دلیل تمامی مسئولیت ها را خود سهامداران عهده دار هستند و به راحتی در خصوص موضوعات مختلف می توانند تصمیم گیری نمایند.

تعیین یک نفر به عنوان بازرس و یک نفر به عنوان بازرس علی البدل در واقع در قانون برای این شرکت ها به این دلیل الزامی شده که شرکا بتوانند با خیال اسوده تر با هم شراکت کنند و اطمینان داشته باشند که فردی خارج از محدود خویشاوندان و بستگان سایر شرکا و سهامدارن امورات شرکت را بررسی خواهد کرد و این وظیفه حقوقی بر عهده فردی اگاه به امور شرکت و در جایگاهی خارج از سهامدار و نافع شرکت بودن است.

همچنین در شرکت سهامی خاص یک نفر مدیر عامل و 3 تا 5 نفر اعضا هیئت مدیره با تصمیم مجمع عمومی موسسین و سپس مجمع عمومی فقو العاده تعیین شده که این نفرات زیر نظر مجمع فعالیت می کنند. در هر زمان می توان این نفرات را از سمت خود بر کنار کنند و هر دو سال یکبار هم باید الزاما شرایط و نحوه عملکرد انها بررسی و بودن و یا نبودن انها دوباره تصمیم گیری شود.

حتی بازرسین شرکت نیز باید هر دو سال بررسی شوند و در صورتیکه عملکرد انها مشخصی و قابل قبول بود تجدید و اگر نبود جایگزین شوند. این موضوع خیال سهامداران را برای امور شرکت و کنترل فعالیت های شرکت بسیار راحت خواهد کرد.

شرکت های سهامی خاص انقدر اعتبار دارند که بتوانند در هر نوع مناقصه و مزایده و شرایط قابل قبول شرکت های داخلی و خارجی نقش داشته باشند و حضور پیدا کنند. این شرکت ها تمامی جزئیات و عملیات های مورد نظر خود را در اساسنامه ذکر می کنند . در خصوص میزان اعتبار و مقدار سهام توافق می شود و در هر سال مالی میزان سود و زیان شرکت بررسی و تقسم دارایی ها و سود شرکت مشخص خواهد شد و در بین سهامدارن به اندازه سهام هر فرد تقسیم خواهد شد.

برای سهامدار شدن در شرکت سهامی خاص اصلا الزامی به اورده نقدی نیست و هر فرد می تواند با اورده غیر نقدی نیز سهم خود را تعهد نماید. تنها باید این اورده غیر نقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری تقویم و سایر سهامداران ان را تایید نمایند. مثلا می توان با تامین فضای شرکت ، تامین تجهیزات و امکانات و ... اورده و تعهد خود را انجام دهند.

 :: بازدید از این مطلب : 54
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 7 تير 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

موسسات حقوقی به دنبال انجام موضوعاتی همچون امور قضایی و وکالتی، انجام امور مشاوره در حوزه های حقوقی و انتظامی، انجام خواسته های حقوقی و وکالتی و ... تشکیل می شوند. این موسسات از جمله موسسات فوق العاده تخصصی در ایران و یا حتی سایر نقاط جهان شناخته می شوند.

اما برای ثبت موسسه حقوقی ابتدا باید تخصص لازم را داشته باشید. یعنی باید یک نفر از شرکا شما و یا خود شما حداقل دارای مدرک کارشناسی در حوزه حقوقی باشد. از این رو بدون داشتن تخصص لازم نمی توانید اقدام به ثبت موسسه حقوقی بکنید. ضمن اینکه برای ثبت موسسه حقوقی باید مجوز فعالیت خود را از قوه قضاییه دریافت کنید. در واقع دومین قدم برای ثبت این موسسات مجوز این سازمان می باشد.

قوه قضاییه با بررسی شرایط و صلاحیت متقاضیان ثبت موسسه حقوقی در صورتیکه این افراد محکومیت کیفری و یا انتظامی خاصی نداشته باشند و تخصص لازم و تجربه لازم را داشته باشند این مجوز را صادر می کند .یکی از افراد متقاضی ثبت موسسه حقوقی باید حداقل سال سابقه فعالیت مرتبط در حوزه های حقوقی را داشته باشد.

موضوع و قدم بعدی برای ثبت موسسه حقوقی در واقع اصل تهیه یک اساسنامه حرفه ای و تخصصی است. این اساسنامه پس از تهیه باید توسط کانون وکلای دادگستری تایید شود. در صورتیکه این کانون اساسنامه را تایید نکرد باید قید ثبت موسسه حقوقی را زد .

ثبت موسسه حقوقی

خوب پس از ارائه سوابق لازم و مدارک و مستندات لازم در خصوص واجد صلاحیت بودن و دریافت مجوز از قوه قضاییه و تایید اساسنامه توسط کانون وکلای دادگستری باید برای ثبت موسسه حقوقی اقدام کنید.

به دلیل اینکه موسسه حقوقی یک موسسه محسوب می شود بنابراین در حوزه فعالیتی انها در واقع موضوعات تجاری دیده نمی شود. موسسات در قانون تجارت ایران بر دو نوع بودند یا انتفاعی ویا غیر انتفاعی که به دلیل اینکه موسسات حقوقی برای موسسین خود دارای منافع هستند از نوع موسسات غیر تجاری انتفاعی محسوب می شوند و باید مطابق با دستورالعمل ها و آئین نامه های موسسات غیر تجاری به ثبت برسند و در هیچ قالب دیگری نمی توانید این موسسات را به ثبت برسانید.

اولین قدم انتخاب قالب شرکت بود که موسسه غیر تجاری تنها قالب مناسب و مورد تایید برای موسسه حقوقی بود. اما دومین قدم برای ثبت موسسه حقوقی انتخاب شریک است. حداقل دو نفر باید موسسه حقوقی را ثبت کنند. این دو نفر بهتر است هر کدام دارای مدرک تحصیلی مرتبط در رشته وکالت باشند هر چند تنها یک نفر از انها هم که مدرک مرتبط کارشناسی وکالت داشته باشد می توان موسسه را ثبت کرد. در ضمن به منظور داشتن شرایط بهتر برای ثبت موسسه حقوقی بهتر است یکی از این شرکا حداقل سال سابقه کار حقوقی داشته باشد.

این دو نفر باید حداقل میزان یک میلیون ریال را برای سرمایه موسسه تادیه نمایند. این مبلغ غیر نقدی است و باید بصورت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم شود. هر شریک به اندازه سهم خود در موسسه پاسخگوی تعهدات موسسه خواهد بود.

شرکا موسسه حقوقی نباید محکومیت به تقصیر کیفری داشته باشند، فساد مالی و سو استفاده از جایگاه خود نباید در سوابق انها دیده شود و پروانه وکالت انها باید دائما تمدید شده باشد. در ضمن این شرکا در هیچ نهاد دیگری نباید شریک و یا مشغول به کار باشند.

سپس باید نامی برای موسسه مطابق با آئین نامه تعیین نام اداره ثبت شرکت ها انتخاب شود. نام باید کاملا فارسی و به دور از هر گونه ابهام و کلمات غیر متعارف و خارج از فرهنگ اسلامی باشد. این نام باید سه سیلابه و خاص تعیین شود و همه قوانین تعیین نام برای انها مصداق باشد.

پس از تعیین نام باید با مشورت وکلای حرفه ای و کار بلد موسسه حقوقی اساسنامه حقوقی خود را تنظیم نمایید. این اساسنامه از انجایی که باید مورد توافق کانون وکلای دادگستری باشد بسیار مهم و تعیین کننده است. به همراه این اساسنامه باید اظهارنامه، تقاضانامه و سایر مستندات مورد نیاز موسسه تهیه شود.

سپس همه این مدارک مطابق لیست زیر باید به اداره ثبت شرکت ها به همراه تقاضانامه ثبت موسسه حقوقی توسط هیئت مدیره ارسال شود:

تقاضانامه ثبت موسسه حقوقی
اساسنامه مورد تایید کانون وکلای دادگستری
کپی مدارک شناسایی کلیه موسسین، اعضا هیئت مدیره و شرکا
کپی برابر اصل مدارک شناسایی نماینده شخص حقوقی
کپی آخرین روینامه رسمی شخص حقوقی در صورتیکه هر یک از شرکا دارای شخصیت حقوقی باشند
ارائه مدرک تحصیلی مرتبط ( حداقل کارشناسی حقوق برای یکی از اعضا هیئت مدیره)
وکالتنامه وکیل
مجوز قوه قضاییه
پس از ثبت موسسه حقوقی باید ابتدا دفاتر پلمپ مالیاتی به همراه کد اقتصادی موسسه دریافت شود تا بتوانید اقدامات و فعالیت رسمی خود را آغاز نمایید.

 :: بازدید از این مطلب : 52
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 7 تير 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

تعريف شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري (Investment Company)

شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري اصولا به قصد مديريت مالک سهام شرکت هاي تابعه خود نمي شوند و ديدگاه بلندمدت در خريد سهام ندارند. به محض آن‌که سود مورد نظر خود را محقق يافته ببينند، سهام يک شرکت را مي‌فروشند و سهام شرکت‌هاي ديگر را مي‌خرند يا در صورتي که در چشم‌انداز کوتاه‌مدت، کاهش ارزش سهامي را مشاهده کنند، آن سهم را خواهند فروخت. اين نوع شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري، در پي به دست آوردن سود از نوسانات قيمت سهام در بازار هستند و قاعدتا بايد فقط در سهام پذيرفته شده در بورس سرمايه‌گذاري کنند.در حال حاضر، اکثر شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران همزمان هر سه فعاليت شرکت مادر، شرکت مديريت سرمايه‌گذاري و شرکت سرمايه‌گذاري را دارند. شيوه مديريت شرکت مادر و نوع برخورد آن با شرکت‌هاي تابعه با شرکت مديريت سرمايه‌گذاري و شرکت سرمايه‌گذاري متفاوت است. در نتيجه گردآوري مجموعه ناهمگوني از فعاليت‌ها موجب مي‌شود که انرژي مديريت شرکت‌ها مصروف مسايلي شود که هم‌جنس نيستند و در نتيجه تمرکز و تخصص حرفه‌اي هم در يک بخش به سختي ايجاد مي‌شود.:: بازدید از این مطلب : 45
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 7 تير 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

شرایط ثبت شرکت ساختمانی سهامی خاص :

حداق 3 نفر عضو + 2 نفر بازرس (بازرسین نباید از اعضا باشند )construction-company

حد اقل سرمایه 100000 تومان

پروسه زمانی ثبت = 20 روز کاری

حداقل 35 درصد سرمایه نقدا پرداخت شود.

مدارک ثبت شرکت ساختمانی سهامی خاص :

کپی مدارک شناسایی : کارت ملی – شناسنامه

اصل گواهی عدم سوء پیشینه

امضای اقرار نامه

مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع

(تنظیم وکالتنامه بنام وکیل برای دریافت مجوز)

مدارک را به وکیل ثبت شرکت ساختمانی سهامی خاص تحویل دهید

مدارک تهیه شده را می توانید حضورا به وکیل ثبت شرکت سهامی خاص تحویل دهید و یا از طریق پست ارسال فرمایید.

تکمیل مدارک توسط موکل و تحویل به کارشناس

کپی مدارک شناسایی : کارت ملی – شناسنامه

اصل گواهی عدم سوء پیشینه

امضای اقرار نامه

مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع

(تنظیم وکالتنامه بنام وکیل برای دریافت مجوز)

تحویل مدارک به وکلا

تحویل مدارک به اداره ثبت توسط وکلا

تعیین نام اولیه

تایید نهایی نام بعد از 4 روز

در صورت رد نام در مرحله تایید نهایی ایراد اعلام شده رفع و با هماهنگی با موکل نام اصلاح شده درهمان روز تایید می گردد. ( ارسال اینترنتی یک نسخه از اطلاعات به کارشناسی )

دریافت پرونده تایید شده از اداره ثبت و ارسال پرونده + برگه نام به موکل جهت افتتاح حساب بانکی بنام شرکت

تحویل فیش بانکی و نامه پلمپ شده بانک توسط موکل به دفتر

رجاع مدارک بانکی دریافت شده از موکل به اداره ثبت

در صورت مجوزی بودن موضوع مجوز نیز به همراه مدارک بانکی ارسال می شود.

تایید موضوع توسط اداره ثبت

انجام دفتر نویسی پس از 7 روز از شروع پروسه

دریافت شماره ثبت و آگهی تاسیس 3 الی 5 روز پس از دفتر نویسی

دریافت روزنامه رسمی 15 روز پس از آگهی تاسیس توسط پست

شرایط ثبت شرکت ساختمانی با مسئولیت محدود را فراهم کنید

وجود حد اقل 2 نفر عضو

100,000 تومان سرمایه اولیه

تعهد یا پرداخت کل سرمایه

پروسه زمانی ثبت = 1 ماه کاری

مدارک ثبت شرکت ساختمانی با مسئولیت محدود را تهیه کنید

کپی مدارک شناسایی : کپی شناسنامه و کارت ملی

اصل گواهی عدم سوء پیشینه

امضای اقرارنامه

مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع

مدارک را به وکیل ثبت شرکت ساختمانی با مسئولیت محدود تحویل دهید

مدارک تهیه شده را می توانید حضورا به وکیل ثبت شرکت با مسئولیت محدود تحویل دهید و یا از طریق پست ارسال فرمایید.

انجام کلیه امور اداری ثبت شرکت ساختمانی با مسئولیت محدود :

تکمیل مدارک و تحویل به کارشناس

کپی مدارک شناسایی : کپی شناسنامه و کارت ملی

اصل گواهی عدم سوء پیشینه

امضای اقرارنامه

مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع

تعیین و اعلام به کارشناس

نام

موضوع

میزان سرمایه

اعضای هیئت مدیره , سمت و میزان سهم الشرکه

ثبت اولیه درخواست ثبت توسط کارشناس

تکمیل مراحل ثبت و تکمیل پرونده

انجام واریزی حق الثبت و حق تعیین نام

ارجاع به کارشناس

اعلام تایید یا اخطار توسط کارشناس اداره ثبت

در صورت دریافت اخطار , رفع نواقص و ایرادات اعلام شده و ارجاع مجدد به کارشناس اداره ثبت

ارسال شرکت نامه , اساس نامه , صورتجلسه و تقاضانامه برای موکل جهت امضا

انجام واریزی حق الدرج

 :: بازدید از این مطلب : 50
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 7 تير 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

هر گاه اشخاص حقوقی بهم نظور توسعه و کاربرد و گسترش اختراع و یا نوآوری اهتمام نماید و یا اقدام به تجاری سازی نتایج تحقیقات و خروجی های اطلاعاتی و علمی در حوزه های مختلف بپردازد و مجموع فعالیت آنها تولید علم و دانش در راستای بهبود شرایط و فضای کار و تجارت باشد شرکت دانش بنیان و یا موسسه دانش بنیان نامیده می شوند.

در واقع شرکت های دانش بنیان تولید کننده کالا و خدمات نیستند و تجهیزات مورد استفاده آنها زمین و ماشین آلات صنعتی و یا تجهیزات خاص آزمایشگاهی نیست، شرکت های دانش بنیان تولید کننده دانش و اطلاعات تحقیقاتی هستند که نیاز اصلی برخی از شرکت ها و عنصر اصلی توسعه اقتصادی و زمینه های پیشرفت و بهبود تولیدات و خدمات را فراهم می کند .دارایی هایی که قابل لمس نیستند مانند طرح های صنعتی و مالکیت معنوی محصولات و خدمات یکی از عمده ترین فعالیت های شرکت های دانش بنیان به حساب می آیند زیرا حفظ این حقوق معنوی و اطلاعات از مهم ترین موضوعات و مسائل حقوقی در شرکت های دانش بنیان هستند.

شرکت های دانش بنیان انواع مختلف دارند:

شرکت هایی که موسسین ان تنها اعضا هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی باشند.
در این نوع شرکت ها که به شرکت های دانش بنیان خصوصی هم شهرت دارند سهم خود دانشگاه کمتر از 50 درصد است.

شرکت هایی که دانشگاه هم در انها سهم دارد
یا شرکت های دانش بنیان دولتی که سهم دانشگاه ها در این شرکت ها بالغ بر 50 درصد باشد.

فرآیند ثبت شرکت دانش بنیان

برای ثبت شرکت دانش بنیان باید ایده های علمی و خاص داشته باشید. باید ایده شما مناسب تحقیقات و توسعه صنعت باشد و بتوانید از سهم دانشگاه نیز در ایجاد این شرکت استفاده نمایید. اما اولویت ثبت شرکت دانش بنیان داشتن یک شخصیت حقوقی در ابتدای امر است. بنابر این قبل از اقدام برای دانش بنیانی شدن باید شرکت خود را بصورت قانونی به ثبت برسانید. اغلب شرکت سهامی خاص ، با مسئولیت محدود و یا تعاونی مورد نظر شرکت های دانش بنیان است اما تفاوتی در اصل ماجرا ندارد و شما با هر شخصیت حقوقی معتبری می توانید شرکت دانش بنیان به ثبت برسانید.

سپس باید متقاضی به سامانه دانش بنیان مراجعه و درخواست خود را به همراه موضوعی که قصد فعالیت در ان دارد در این سایت مشخص نماید تا درخواست او بررسی شود.کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکت های دانش بنیان ، شرکت ها و موسساتی را که شاخص های موجود در آیین نامه تشخیص صلاحیت شرکت های دانش بنیان را داشته باشند را مورد قبول قرار می دهند و پس از تایید به صندوق نوآوری و شکوفایی کشوری معرفی می کنند. پس از معرفی باید طرح شما در اختیار این صندوق قرار بگیرد تا بتوانید از تسهیلات صندوق و حمایت دولت برخوردار باشید.

شرکت های دانش بنیان برای مدت محدودی تحت حمایت این صندوق خواهند بود و پس از مدتی باید دوباره ارزیابی شوند، بنابر این قبل از ارائه درخواست به صندوق نوآوری و شکوفایی کشور باید اطلاعات کامل شرکت و فعالیت شما به معاونت فناوری ریاست جمهوری و وزارت بهداشت از طریق سامانه شرکت های دانش بنیان ارجاع داده شود.

برای ارائه درخواست خود بهتر است ابتدا با مشاوران و متخصصین موسسه حقوقی ویونا مشاوره نمایید.

چه طرح هایی می توانند به عنوان طرح دانش بنیان حمایت شوند؟

هر ایده و تفکر که بتواند به منظور اشتغالزایی و ارتقا سطح علمی و کیفی محصولات و خدمات و نمونه های صنعتی و تولیدی کار برد داشته باشد و یا به ارتقاء سطح تکنولوژی ، کمک به رشد و تقویت کشور و اقتصاد ملی شوند، باعث بهبود شرایط دفاعی کشور شوند، زمینه تولید و ارتقا طرح های دارای پتانسیل بالا را داشته باشند، تجاری سازی و فناوری های برتر را به صنعت و طرح های صنعتی ارائه نمایند، و یا طرح هایی که بتوانند به تحقیق و توسعه شرکت ها کمک کنند، رقابت پذیری با نمونه های خارجی را بهتر کنند، نخبگان را حمایت کنند و به کار گیرند، توانمندی و کیفیت کار را بالا ببرند، گامی در راه اشتغالزایی بردارند و در کل با ارائه اطلاعات و تحقیقاتی شرایط اقتصادی را از هر جهت بهبود بخشند واجد شرایط دانش بنیان بودن می شوند.

شاخصه های اصلی شرکت های دانش بنیان

برای تشخیص شرکت های دانش بنیان دو معیار اصلی وجود دارد. معیار های عمومی و معیار های اختصاصی شرکت های دانش بنیان. بنابر این متقاضیان ثبت شرکت های دانش بنیان باید هم شاخص های عمومی را داشته باشند و هم واجد شرایط در شاخص های اختصاصی باشند.

شاخص های عمومی شرکت های دانش بنیان
باید حداقل دو سوم از نفرات هیئت مدیره شرکت های دانش بنیان دارای دو مورد از موارد زیر را باشند:

مدرک کارشناسی یا لیسانس داشته باشند.
حداقل دارای سه سال سابقه فعالی مفید در رشته و یا حوزه موضوع فعالیت شرکت باشند.
یک اختراع ثبت شده داشته باشند حال چه داخلی باشد و چه خارجی و بین المللی.
نیمی از درامد شرکت حداقل در سال مالی قبلی شرکت باید از طریق عقد قرارداد در موضوع شرکت و با فروش کالا و خدمات و فناوری های مرتبط با فعالیت شرکت به دست امده باشد. البته در صورتیکه شرکت در مرحله تجاری سازی محصولات اولیه خود باشد داشتن نمونه پایلوت و همچنین داشتن بازار مطمئن برای فروش کفایت می کند.
حداقل 6 ماه سابقه بیمه برای حداقل 3 نفر از کارکنان شرکت رد شده باشد.
شاخص های اختصاصی شرکت های دانش بنیان

موضوع شرکت باید تولید محصولات دانش بنیانی باشد بصورتیکه زیر مجموع تعریف شده این نوع شرکت ها باشد.
شرکت باید محصولات و خدمات دانش بنیان را تولید و یا اقدام به ارتقا کالاهایی در قالب کالاهای جدی در 2 ساله اخیر کرده باشد و دانش فنی ان را خودشان بواسطه ایجاد دانش فنی از طریق واحد های تحقیق و توسعه به دست اورده باشند.
هماهنگونه که گفته شده شرکت های دانش بنیان متولیان ایجاد دانش فنی محصولات و خدمات هستند و خودشان نمی توانند تجارت انجام دهند مگر تجاری سازی محصولاتی که با ایده و تفکر و دانش خودشان ایجاد شده باشد.

 :: بازدید از این مطلب : 50
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 7 تير 1397 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد